Onze producten worden vervaardigd volgens de specificaties van de klant en kunnen bijgevolg niet geretourneerd noch omgeruild worden.

Wat als ik een beschadigd product ontvang?

Gelieve ons zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele transportschade of kwaliteitsproblemen met het geleverde product en/of de verpakking. Onze klantendienst zal je op de hoogte brengen van de te volgen procedure. Gelieve het product niet zonder voorafgaand overleg te retourneren. Zendingen die geretourneerd worden op risico en rekening van de klant zullen niet aanvaard, noch vergoed worden.

Controleer bij ontvangst van je bestelling de staat van de geleverde goederen in aanwezigheid van de koerier. Indien er sprake is van transportschade dien je een schadeprotocol op te stellen en dit te laten ondertekenen door de koerier. Zonder dit document zal je schadeclaim niet aanvaard worden.

Belangrijk: Gelieve bij een schadeclaim de goederen, inclusief originele verpakking, bij te houden tot de zaak afgehandeld is. De verzekeraar kan bij het uitvoeren van de expertise vragen om de overhandiging van de goederen als tegenprestatie voor de uitbetaling. Indien de beschadigde goederen of de verpakking niet meer beschikbaar zijn, kan de claim mogelijk afgewezen worden.

Wanneer je schadeclaim aanvaard wordt, bezorgen wij je zo snel mogelijk een identiek product, tenzij er in onderlinge overeenstemming een andere vorm van vergoeding werd afgesproken, bv. ruilen voor een ander product. Indien dit niet mogelijk is, gaan we over tot de terugbetaling.