Hoe plaats ik fotoStickers?

Montagerichtlijnen voor het aanbrengen van FotoStickers

Voorbereiding van ondergrond:
Voordat u begint met het aanbrengen van het behang moeten de wanden schoon en droog zijn. Alle oneffenheden en gaten dienen te worden gevuld en glad gemaakt. Ook dienen alle plinten, spijkers evenals schakelaars en stopcontacten te worden verwijderd.

Benodigde gereedschappen:
- mesje
- viltrakel
- sproeier met water
- wasbenzine
Het wordt aangeraden om de FotoSticker met 2 personen aan te brengen.

Montage
de FotoSticker dient te worden uitgerold en op een schoon en droog oppervlak te worden gelegd, met de bedrukte zijde naar boven.

In geval van FotoSticker dat bestaat uit meerdere banen (stroken) dienen alle delen van het behang te worden uitgerold en dient te worden gecontroleerd of de print geen fabricagefouten bevat (zoals verkleuring, vervorming, verschil in de maat of het gewicht van de afzonderlijke elementen, of inconsistenties bij de aansluitingen van het grafische motief).

Instructies

1. Let op! Montage zonder water is alleen mogelijk op oppervlakken zoals: gipskartonplaten, pleisterwerk, beton, wanden en overal waar geen water gebruikt mag worden.

2. de FotoSticker dient altijd vanaf het raam of beginnend aan de linkerzijde te worden aangebracht, met inachtneming van de volgorde van de afzonderlijke elementen van de FotoSticker. Indien de FotoSticker wordt aangebracht op verticale oppervlakken, wordt het aangeraden om boven te beginnen. Indien de FotoSticker wordt aangebracht op een plat, horizontaal oppervlak, maakt het niet uit waar u begint met het aanbrengen van het behang.

3. Zodra de ondergrond is voorbereid, dienen voorzichtig met een potlood verticale hulplijnen te worden getekend op de plek waar de rand van de FotoSticker moet komen. Gebruik hiervoor een schietlood of een waterpas.

4. Trek 20-50cm van de FotoSticker los en rol het rugpapier eronder. LET OP! DE ONDERGROND NIET MET WATER NATSPUITEN

5. Breng de folie aan op de ondergrond, terwijl één persoon met de viltrakel het gelijmde oppervlak gladstrijkt door de luchtbelletjes onder het folie weg te drukken naar de zijkant, en de andere persoon de hele baan straktrekt en het rugpapier steeds eronder oprolt.

6. De volgende banen (indien de FotoSticker bestaat uit meerdere elementen) dienen op dezelfde manier te worden aangebracht en zorg ervoor dat de banen goed tegen elkaar worden geplakt, rand tegen rand, zodat het patroon aansluit.